Reklamacje

Zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jak zgłosić reklamację?

Jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na zgłoszenie reklamacji z tytuł rękojmi masz 2 lata od zakupu. Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie.
Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:
1. adres e-mail: kontaktgramwzielone@gmail.com, na który możesz wysłać reklamację
2. adres Sprzedawcy: Artur Kamiński ul. Sportowa 98/12, 42-229 Częstochowa
3. telefon kontaktowy: 606 201 750.
Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz Produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji zostało szczegółowo opisane w §8 Regulaminu Sklepu.
Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.