Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

Jak dokonać zwrotu zakupionego produktu?

Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, poinformuj Sprzedawcę o swojej decyzji składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Masz na to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

W jaki sposób poinformować Sprzedawcę o zwrocie?

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe możliwości poinformowania Sprzedawcy o zwrocie:
1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: kontaktgramwzielone@gmail.com. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Twojego oświadczenia. Od tego momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie Produktu, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem oraz dowodem zakupu możesz odesłać na adres Sprzedawcy:
Artur Kamiński, ul. Sportowa 98/12, 42-229 Częstochowa

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu Sklepu.
Odsyłane Produkty odpowiednio zabezpiecz przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.
Odpowiadasz za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Zwrotu dokonujesz na własny koszt.